Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla osnovan je 2015. godine. Djelatnost kojom se Univerzitet bavi je od javnog interesa i odvija se u skladu sa propisima. Na Univerzitetu se, u okviru sedam fakulteta, na sva tri nivoa studija izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke, zdravstvene i medicinske nauke. Read More »
Discuss   Bury
Quiere subir sus seguidores en las redes sociales, le mostramos la mejor página para la compra de interacciones en Instagram Read More »
Discuss   Bury
Quiere subir sus seguidores en las redes sociales, le mostramos la mejor página para la compra de interacciones en Instagram Read More »
Discuss   Bury
Quiere subir sus seguidores en las redes sociales, le mostramos la mejor página para la compra de interacciones en Instagram Read More »
Discuss   Bury
The TRUTH: What it Takes to 10X and WHY Most People Won`t. Read More »
Discuss   Bury